fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Calendari del contribuent 2017

Els períodes de cobrament de l'exercici 2017 són:

 • 1r període de cobrament:
  de l'1 de febrer al 3 d'abril  (els domiciliats al 2 de març)

  • Taxa de subministrament d'aigua, 3r trimestre 2016.
  • Taxa de subministrament d'aigua, 4t trimestre 2016.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Fracció IBI urbana. Liquidació 2016.


 • 2on Període de cobrament:
  del 18 d'abril al 30 de juny.

  • Taxa de recollida d'escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).
  • Taxa de subministrament d'aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).
  • Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).
  50% de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 2 de juny).
  50% de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 2 de juny).


 • 3er Període de cobrament:
  del 15 de setembre al 15 de novembre (els domiciliats el 6 d'octubre)

  • Taxa de recollida d'escombraries, 2n semestre.
  • Taxa de subministrament d'aigua, 2n trimestre.
  • 50% de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.
  • 50% de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.
  • Impost sobre activitats econòmiques, IAE.
  • Taxa del cementiri municipal.
  • Taxa d'animals de companyia.
  • Taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.