TwitterFacebookYoutubeRSS

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, amb la voluntat d’acompanyar les polítiques d’igualtat adreçades a la ciutadania com les lleis catalana i estatal, i per coherència amb el compromís amb la igualtat de gènere, va encarregar un Pla Intern d’Igualtat a una empresa externa. L’objectiu era que s’avalués la situació dels treballadors i treballadores del consistori per potenciar els punts positius en aquest àmbit i assenyalar els negatius, per tal de poder definir una estratègia i implementar mesures concretes per corregir-los.

 En aquest sentit, el personal laboral de l’ens va respondre un formulari privat i anònim, i també es varen fer diverses entrevistes a persones clau de l’organització. El procés metodològic també es valia de l’anàlisi de documentació, convenis, normatives, comunicacions internes i externes per tal de fer una diagnosi de gènere. Gràcies a aquesta tasca i a les conclusions, s’ha fet una planificació d’accions en matèria d’igualtat de gènere, amb uns indicadors per poder avaluar-les i també un calendari per dur-les a terme. Aquest pla ja es va aprovar en la sessió plenària del dimecres 30 d’octubre i ja s’ha fet la primera acció: dues sessions formatives sobre temes d’igualtat, ja que l’estudi concloïa que hi havia un dèficit d’una formació específica en aquest àmbit. També s’està revisant tota la documentació pública, així com instàncies i tràmits, per tal d’eliminar l’ús sexista de la llengua.

Entre altres accions que es duran a terme hi ha la constitució d’una comissió d’igualtat, l’elaboració de dades desagregades per sexes per detectar desigualtats, la revisió del llenguatge androcèntric en la comunicació externa, garantir que els tribunals tinguin formació de gènere i siguin paritaris, aprovar un protocol d’assetjament sexual, tenir en compte la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals, i recollir iniciatives i opinions del personal amb relació a les necessitats de conciliació entre la vida personal i professional.

Aprovació del pla comarcal
D’altra banda, en el ple que se celebrarà aquest pròxim dimecres 27 de novembre, els regidors i les regidores aprovaran l’adhesió al segon Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2017-2021. L’últim pla comarcal al qual s’havia adherit l’Ajuntament era el de 2011-2015, el darrer que s’havia impulsat.