TwitterFacebookYoutubeRSS

Què és el Consistori Juvenil?

El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses és un òrgan de participació de l'alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la vila. El Consistori Juvenil té com a finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica, fent sentir la seva veu i perquè coneguin el funcionament de l'Ajuntament.


El Ple del Consistori Juvenil

El Ple del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses està compost dels següents membres:

  • Alcalde/essa del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: l’alumne de 1r d’ESO que sigui escollit president/a o la persona en qui delegui per ocupar el seu lloc.
  • Regidors/ores del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
  • L’Alcalde/essa i/o regidor/a d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o la persona en qui deleguin per ocupar el seu lloc.
  • Secretari/ària: el/la tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ocuparà el càrrec de secretari o secretària, amb veu però sense vot, per donar compte de tots els debats i acords que s’adoptin durant la sessió.

Composició legislatura actual

ple constitucio33 compressed

El consistori Juvenil està format per:

Aurora Caparrós

Aran Riera

Maria Roqué

Miquel Pineda

Elna Bassaganya

Berta Segura

Júlia Regué

Roc Alguacil

Martí Busquets

Pol Guillaumes

Lara Forde

 

L'alcaldessa l'Elna Bassaganya i Berta Segura, la tinent d'alcalde.


Composició legislatura anteriors


Actes plenaris anteriors