TwitterFacebookYoutubeRSS

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 i per consegüent, inhàbils:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 19 d'abril (Divendres sant )
 • 22 d'abril (Dilluns de Pasqua)
 • 1 de maig (Festa del treball )
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció )
 • 11 de setembre (Diana Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A banda, les festes locals de Sant Joan de les Abadesses, de conformitat amb l'acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada amb data 13 d'abril de 2018 i, per consegüent, inhàbilssón:

 • 9 de setembre
 • 10 de setembre

Més informació:

DOGC, ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig