TwitterFacebookYoutubeRSS
Per tal de sol·licitar suport per les activitats que les entitats realitzen durant l'any, cal que s'adrecin al Centre Civic i ho sol·licitin. El suport a demanar pot referir-se a diferents aspectes:
 
- Suport i assessorament tècnic a l'hora de confeccionar projectes, estatuts o activitats
- Difusió de les activitats 
- Tramitació de documentació

Per tal que les entitats puguin tenir els tràmits burocràtics i de registre en regla, cal que estar al cas dels procediments necessaris per tal de constituir una entitat, extingir-la, modificar estatuts i/o canviar la junta. Aquí trobareu alguns documents imprescindibles per dur a terme aquests tràmits i altres documents d'interès.

ALTRES
  • DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys