TwitterFacebookYoutubeRSS

L'infant en aquest període fa un gran nombre d'adquisicions motores i d'afirmació personal, que es caracteritzen per l'exploració sensorio-motriu, gràcies a la marxa en l'aula, en el pati i en els diferents espais psicomotors.

El joc simbòlic imitatiu és una activitat molt important, ja que l'infant reprodueix el que veu, el que ha vist o el que ha fet ell mateix abans, i imita molt a l'adult.

També es treballa el "joc heurístic" amb la manipulació i experimentació amb diferents materials.

En aquesta etapa va adquirint consciència progressiva del seu cos, gaudeix jugant a aparèixer i desaparèixer tant davant del mirall com davant de la presència dels grans. Cerca amb les seves accions un lligam afectiu amb els altres.

En aquest segon curs de l'Escola bressol es continua amb el "massatge infantil" per part de l'educadora als més petits, a la mateixa aula i també adequant-la amb un ambient tranquil. 

L'infant d'aquesta edat inicia el llenguatge oral, així doncs, ja és capaç de comunicar-se gestual i verbalment. Aquest tipus de llenguatge el posa en pràctica, per exemple, a l'hora de cantar cançons i explicar contes.

Els hàbits alimentaris, de son i d'higiene també es van treballant i adquirint en aquesta etapa.       

       

     Racó de treball                                                 La cuineta
   r_treball__p1_a    p1_cuineta

   A l'aula...

jugar_p1_m1         jugar_p1_mjugar_p1_m2
 

     L'hora de dinar

                   dinar_p1_nens  dinar_p1_nena