TwitterFacebookYoutubeRSS

Li correspon l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.

 

 

La Comissió especial de comptes està integrada pels següents regidors:

  • Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde que la presideix.
  • Sra. Monserrat Tallant Descamps
  • Sra. Laia Capdevila Mas

Celebra sessions a la Sala de Comissions de l'Ajuntament prèvia convocatòria de l'Alcaldia, a les 19:30 hores.