TwitterFacebookYoutubeRSS

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està realitzant una adaptació de l’enllumenat exterior públic per reduir el consum energètic. Les actuacions en aquest àmbit s'han realitzat en el periode 2010 - 2011.

Les zones d'actuació han estat els exteriors de la Vila Vella, del Monestir, i del Molí Petit. S'han realitzat canvis en l’enllumenat existent de vapor de mercuri i hal·lògens per d’altres tecnologies més eficients com ara enllumentats amb tecnologies d’hal·logenurs metàl·lics, vapor de sodi i led.

Les actuacions realitzades es troben incloses en l’Agenda 21 local, en la Línia Estratègica de Gestió Municipal, actuació 51, i s’han finançat, en part, amb l’ajut de concedit a aquest ajuntament en la convocatòria de subvencions “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona per a l’any 2011 i 2012.