TwitterFacebookYoutubeRSS

Els períodes de cobrament de l'exercici 2018 són:

 • 1r període de cobrament:
  de l'1 de febrer al 1 d’abril  (els domiciliats al 1 de març)

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2018.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2018.

  ·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

   

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril  al 1 de juliol.

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 7 de maig).

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 7 de maig).

  ·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 7 de maig).

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 3 de juny)

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 3 de juny). • 3er Període de cobrament:
  del 16 de setembre al 18 de novembre (els domiciliats el 4 d’octubre)

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

  ·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

  ·        Taxa del cementiri municipal.

  ·        Taxa d'animals de companyia.

  ·        Taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

   

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

1r període de cobrament: de l'1 de febrer al 3 d’abril  (els domiciliats al 2 de març)

 

·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2017.

·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2017.

·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

2n període de cobrament: del 16 d’abril  al 2 de juliol.

                  

·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).

·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).

·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 1 de juny)

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 1 de juny).

 

3r període de cobrament: del 17 de setembre al 19 de novembre (els domiciliats el 5 d’octubre)

 

·        Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.

·        Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

·        Taxa del cementiri municipal.

·        Taxa d’ animals de companyia.

·        Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Nota :         El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

modul-DDGI-suport-NNTT