TwitterFacebookYoutubeRSS

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està treballant en un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per impulsar un nou model de mobilitat local que tingui com a prioritat afavorir el desplaçament a peu o els mitjans de mobilitat personal, millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, pacificar la circulació de vehicles al centre de la vila i reduir l’accidentalitat i les emissions contaminants. En els darrers mesos s’ha estat treballant en una diagnosi per conèixer i analitzar els desplaçaments de qualsevol mena dintre de la vila avaluant la mobilitat privada, la xarxa viària, l’estructura de la vila, el transport públic, els equipaments… i també a través de trobades amb diverses persones que representen el seu teixit associatiu, cultural i empresarial.

ENQUESTA DE MOBILITAT 

Una de les propostes del PMUS és la creació d’un eix viari dedicat en exclusiva per a vianants i vehicles personals (bicicletes, cadires elèctriques, patinets…) o de caràcter preferent, que connecti els principals equipaments de la vila amb els entorns residencials i la xarxa ciclista supramunicipal. Amb aquesta acció es pretén articular un recorregut fàcil, àgil i segur per moure’s a través del nucli urbà.

Altres accions del pla són l’adequació d’una xarxa d’aparcaments dissuasius, equipats amb serveis, com ara carregadors elèctrics o punts d’informació, connectada amb els eixos viaris preferents per a vianants i modes personals, per tal de reduir el nombre de vehicles que entren al nucli o l’adquisició de vehicles elèctrics de lloguer per posar a disposició de la població.

Per redactar el pla i per posar en pràctica les diferents accions, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha rebut una subvenció de 170.000 € de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) dintre del pla MOVES II, que acaba gestionant l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Per tal d’acabar d’estudiar les característiques de la mobilitat a la vila i les prioritats de la població, el consistori demana als veïns i veïnes que contestin una enquesta anònima, que permetrà acabar de definir els canvis que s’han de fer. L’enquesta és en línia i s’hi pot accedir des d’aquest enllaç. Hi ha temps fins al 22 d’agost de 2021.