fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS
 • Inici
 • Calendari del contribuent

Calendari del contribuent 2020

Amb motiu de la suspensió de terminis en l’àmbit tributari relacionades al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i el Reial decret llei 15/2020, del 21 d’abril, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid19 es modifica el calendari fiscal del 2020 de la següent manera.

 

 • 1r període de cobrament:
  del 3 febrer al 30 d’abril 30 de maig (els domiciliats al 2 de març)

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2019.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2019.

  ·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

   

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril  al 30 de juny 14 de setembre

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 13 de juliol).

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 13 de juliol).

  ·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 13 de juliol).

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 13 d'agost)

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 13 d'agost). • 3er Període de cobrament:
  del 15 de setembre al 16 de novembre 30 de novembre (els domiciliats el 13 de novembre)

  ·        Taxa de recollida d’escombraries, 2n semestre.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 2n trimestre.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

  ·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

  ·        Taxa del cementiri municipal.

  ·        Taxa d'animals de companyia.

  ·        Taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

   

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

Directiva de privacitat de la Unió Europea