fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Calendari del contribuent 2016

Els períodes de cobrament de l'exercici 2016 són:

 • 1r període de cobrament:
  de l'1 de febrer a l’1 d’abril (els domiciliats al 2 de març)

  • Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2015.
  • Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2015.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril al 30 de juny

  • Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).
  • Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).
  • Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 3 de juny
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 3 de juny).

 • 3er Període de cobrament:
  del 15 de setembre al 16 de novembre (els domiciliats el 7 d'octubre)

  • Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.
  • Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.
  • Impost sobre activitats econòmiques, IAE.
  • Taxa del cementiri municipal.
  • Taxa d’ animals de companyia.
  • Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.