fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Normativa relacionada amb la tinença d'animals domèstics

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha endegat una campanya per tal d'explicar a tota la població els diferents aspectes més rellevants relacionats amb la tinença d'animals domèstics. Us recordem que tenir un animal de companyia comporta diverses obligacions:

  • Cal censar-lo a l'Ajuntament i mantenir-lo en adequades condicions higiènico - sanitàries (vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament).

  • En els espais públics urbans, els gossos i altres animals que ho requereixin, han d'anar proveïts de corretja, cadena i collar amb la identificació censal i la seva pròpia.

  • Si està considerat com a perillós haurà de circular amb morrió o element de protecció equivalent.

  • Caldrà recollir i retirar els excrements de manera immediata de la via pública, evitar que les miccions embrutin les façanes d'edificis i el mobiliari urbà i netejar, si és necessari, la part de la via pública, espai públic o mobiliari que hagi resultat afectat. Per tal de facilitar la recollida dels excrements hi ha diversos dispensadors de bosses ubicats a diferents punts del municipi i papereres per dipositar-los.

  • Per altra banda, aprofitem per recordar que està totalment prohibit donar aliments als animals abandonats en les vies i espais públics, als portals, finestres, terrasses i balcons.

El no compliment de les obligacions esmentades o de qualsevol que es trobi inclosa en l'Ordenança municipal número 2, reglament regulador del control i la tinença d'animals domèstics la qual es pot consultar a la web de l'Ajuntament, pot comportar una sanció de 30,00 a 100,00 €.

També us fem saber que per ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a partir del 17 de juny de 2013, el Cos d'Agents Rurals iniciarà una campanya per comprovar la identificació d'animals de companyia en municipis de menys de 5.000 habitants (nuclis urbans). Els agents comprovaran si els gossos que es troben a la via pública o al medi natural estan correctament identificats amb microxip.

Per a més informació:
Ordenances municipals de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Ordenança núm. 2: Reglament regulador del control i la tinença d´animal domèstics