fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comissió informativa prèvia al Plenari Municipal

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió informativa formada per tots els regidors de l´Ajuntament amb la finalitat que l´equip de govern informi a la resta de regidors de la corporació, dels assumptes que s´han de sotmetre a aprovació del Plenari Municipal, així com també d´informació sobre diferents assumptes d´interès municipal.

Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 La Comissió informativa prèvia al Plenari Municipal està integrada pels següents regidors:

  • Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde que la presideix.
  • Sra. Maria Teresa Tallant Descamps
  • Sra. Sandra Soler Garcia
  • Sr. Jordi Caparrós Marcé
  • Sr. Ferran Miquel Rigau
  • Sr. Lluís Ibañez Ruano
  • Sra. Concepció Formatger Marcer
  • Sr. Sergi Albrich Viñas
  • Sra. Maria Lluïsa Pérez Castro
  • Sra. Elisenda Guillaumes Cullell

 

Aquesta comissió es reunirà cada dos mesos el dilluns anterior al divendres que tingui lloc la celebració de la sessió ordinària del Plenari Municipal, a les 20:00 hores i no s´aixecarà acta de la mateixa.