TwitterFacebookYoutubeRSS
 
Per tal de sol·licitar suport per les activitats que les entitats realitzen durant l'any, cal que s'adrecin al Centre Civic i ho sol·licitin. El suport a demanar pot referir-se a diferents aspectes:
- Suport i assessorament tècnic a l'hora de confeccionar projectes, estatuts o activitats
- Difusió de les activitats (a través de la revista mensual El Recull, contactes amb els mitjans de comunicació, etc.)
- Tramitació de documentació
 
Per tal que les entitats puguin tenir els tràmits burocràtics i de registre en regla, cal que estar al cas dels procediments necessaris per tal de constituir una entitat, extingir-la, modificar estatuts i/o canviar la junta. Aqui trobareu alguns documents imprescindibles per dur a terme aquests tràmits i altres documents d'interès.
 
DOCUMENTACIÓ JURÍDICA
 
 
 
ALTRA DOCUMENTACIÓ
 
  • DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.