fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Campanya 'Reactivem Sant Joan'. Requisits per accedir-hi

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses donarà una ajuda de 100 euros a persones que hagin patit la crisi econòmica derivada de la Covid-19. L’ajuda no es farà de forma directa amb diners, sinó a través d’uns vals que podran ser canviats per productes als establiments comercials de la vila que s’adhereixin a la iniciativa, així l’ajuda acabarà incidint també en el teixit comercial local. En aquest article trobareu la informació per optar a una ajuda, un conjunt de preguntes i respostes habituals, i informació per adherir-vos a la iniciativa com a comerç.

 Per optar a l'ajuda:

1.- REQUISITS
Les persones que se’n vulguin beneficiar hauran d’acreditar que es troben en una de les situacions següents:

 1. Estar o haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a partir del 14 de març de 2020.
 2. Quedar en situació d’atur a partir del 14 de març de 2020 i no haver estat afectat prèviament per una situació d’ERTO.
 3. Ser autònom i haver patit una reducció dels ingressos del mes de març de 2020 en un 70%, sobre el càlcul mitjà dels sis mesos anteriors (és a dir, entre el setembre de 2019 i el febrer de 2020).

A banda d’això, també s’han de complir totes les següents:

 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals.
 • No estar sotmès/sa en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
 • Estar empadronat a Sant Joan de les Abadesses amb anterioritat el 14 de març de 2020.

2.- DOCUMENTACIÓ
Amb la instància genèrica s’haurà de sol·licitar l'ajuda de la campanya Reactivem Sant Joan i adjuntar la documentació següent:

 • Una fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent de la persona sol·licitant o del seu representant legal.
 • Si s’actua en representació d’una altra persona, cal presentar els poders de representació i/o el certificat expedit pel secretari/a de l’entitat que acrediti la representació legal del/la sol·licitant.
 • Una declaració responsable assegurant que no s’està sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària d’una subvenció.
 • La documentació acreditativa de trobar-se afectat per un ERTO a partir del 14 de març de 2020, o d’estar en situació d’atur en el moment de sol·licitar l’ajuda, o de ser autònom i haver obtingut uns ingressos el mes de març de 2020 inferiors al 70% sobre el càlcul mitjà dels sis mesos anteriors.

Trobareu la instància a la nostra pàgina web, a l’apartat AJUNTAMENT>SEU ELECTRÒNICA>TRÀMITS ONLINE> INSTÀNCIA GENÈRICA). Es poden adjuntar altres documents que es considerin pertinents. L’Ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals, així que no caldrà presentar documentació amb relació a aquesta situació. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals com a prova fefaent.

Podeu consultar les bases de la convocatòria d'ajudes en aquest document.

3.- TERMINI
La documentació que acrediti que es compleix una de les situacions esmentada abans (a, b o c) s’haurà d’enviar de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. La presentació de la sol·licitud es podrà fer des del 20 de juliol al 7 d'agost de 2020.

4.- FUNCIONAMENT
Un cop resolt el procediment, si la documentació és correcte, rebreu 20 vals per valor de 5 euros cada un. Els vals estan numerats, segellats, i contindran la vostra informació darrera per tal que no se’n pugui fer un mal ús. Els vals són d’ús particular i intransferible. Qui els rebi és qui els haurà d’utilitzar en un dels establiments adherits. La llista d’establiments serà pública a la pàgina web i a l’aplicació del comerç stjoanab.glideapp.io, a més d’estar identificats físicament per un adhesiu a l’aparador. Podeu utilitzar vals i diners a la vegada si ho necessiteu, i si l’import de la compra és inferior al valor dels vals, el comerciant us retornarà el canvi en monedes. Hi ha temps fins al 31 de desembre per bescanviar els vals als comerços. Passada aquesta data, deixaran de tenir valor i de ser acceptats.

Per adherir el vostre comerç:

1.- ADHERIR-VOS A LA CAMPANYA
Heu de complir aquests requisits, que podeu resoldre abans si voleu participar-hi:

 1. Caldrà disposar de llicència d’obertura 
 2. Cal formar part de la Unió de Botiguers
 3. S’ha d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries municipals

A banda d’aquests requisits, no s’ha d’estar sotmès a cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 de subvencions (no trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries, haver estat sancionat per irregularitats en altres subvencions o tenir la residència fiscal en un territori considerat paradís fiscal, entre d’altres).

2- DOCUMENTACIÓ
La documentació s’haurà de fer de forma telemàtica a través d’una instància genèrica sol·licitant l’adhesió del vostre establiment a la campanya Reactivem Sant Joan. Trobareu la instància a l’apartat AJUNTAMENT>SEU ELECTRÒNICA>TRÀMITS ONLINE> INSTÀNCIA GENÈRICA. S’hi haurà d’adjuntar:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent del titular del comerç
 • Escriptura pública i estatuts de constitució del comerç

L’Ajuntament comprovarà d’ofici la disposició de llicència d’obertura de l’establiment o de la corresponent comunicació, la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals, i la pertinença a la Unió de Botiguers.

2.- TERMINI
Podreu adherir-vos-hi en qualsevol moment, des de l’inici de la campanya (quan s’aprovin definitivament les bases després d’estar exposades) i fins al 31 de desembre, moment en què s’acaba. Quan abans us hi adheriu, abans podreu beneficiar-vos-en.

DURANT LA CAMPANYA
Un cop adherits a la campanya, se us facilitarà un indicador perquè els santjoanins i santjoanines puguin saber que el vostre establiment participa en la iniciativa. El vostre comerç també apareixerà en una guia que publicarem a la web, i també estarà senyalitzat a la web app del comerç stjoanab.glideapp.io.

Podeu consultar les bases de la convocatòria d'ajudes en aquest document.

Preguntes i respostes habituals:

On puc comprar amb els vals?
Pots consultar la llista de comerços i establiments adherits a la pàgina web de Sant Joan de les Abadesses, clicant a la imatge que surt a la portada. També pots consultar-los a l’aplicació web stjoanab.glideapp.io (a la pestanya Reactivem-nos). Per últim, els comerços adherits tindran un identificador adhesiu al seu aparador.

Puc barrejar vals i diners?
Sí, pots fer una compra utilitzant només vals, o combinant vals i moneda de curs legal.

Què passa si m’han de tornar canvi?
Si l’import d’allò que tu compres és inferior a 5 euros -el valor d’un val-, el comerciant et retornarà el canvi en monedes.

Algú pot utilitzar els vals per a mi?
No, els vals són personals i intransferibles. Només la persona beneficiària de l’ajuda els pot utilitzar. Els vals estan numerats, segellats i contenen el nom del beneficiari a darrere per tal que els propietaris o propietàries dels establiments puguin comprovar-ho.

Fins quan puc utilitzar-los?
Tens temps fins al 31 de desembre de 2020. Passada aquesta data, els vals no s’acceptaran als comerços i deixaran de tenir validesa. L’Ajuntament només intercanviarà vals per diners de curs legal als comerços adherits. Us recomanem que no els acumuleu, perquè només tindran validesa durant aquest període.

Puc acceptar pagaments o donacions amb aquests vals?
No acceptis donacions o pagaments amb aquest val si no ets un comerç adherit. Els vals són numerats, personals i intransferibles. Quan vulguis fer-los servir en un comerç, si no ets la persona beneficiària, no te’ls acceptaran.

He trobat vals a terra, què faig?
Posa’t en contacte amb les oficines de l’Ajuntament. Nosaltres en farem la gestió pertinent amb el seu propietari.

He perdut els vals, què puc fer?
Has de conservar els vals com si fossin bitllets de veritat. Si els perds, l’Ajuntament no en tornarà a emetre ni se te’n donaran de nous. Comunica com més aviat millor la pèrdua a les oficines de l’Ajuntament. Com que contenen la teva informació, d’una banda, si algú els torna, te’n farem entrega. De l’altra, podem utilitzar la informació de la pèrdua i la numeració per saber si algú n’està fent un mal ús.

Directiva de privacitat de la Unió Europea