fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

La Generalitat tanca el Ripollès perimetralment fins al 6 de gener

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest vespre que arran de la situació epidemiològica de la Covid-19 a La Cerdanya i el Ripollès, el Govern ha decidit tancar perimetralment les dues comarques a partir de la mitjanit del dimarts 22 de desembre de 2020. Vergés ha assenyalat que durant els propers quinze dies, només s’hi permetrà l’accés per motius laborals i es tancaran activitats econòmiques com la restauració, les instal·lacions esportives en espais tancats i també espais culturals, exceptuant museus, biblioteques i sales d’exposició.

Les excepcions que permetrien el desplaçament són les següents:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
k) A causa de força major o situació de necessitat.
l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

Més informació:

Nota de premsa de la Generalitat
Dades de contagis al Ripollès i a Sant Joan de les Abadesses

Directiva de privacitat de la Unió Europea