fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet sol.licitar una entrevista amb un càrrec electe o tècnic municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quan?

En qualsevol moment.

Import:

Gratuït.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat "Tramitació".
 • Documentació complementària que considereu pertinent.

 

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

 •  No existeixen lleis associades a aquest procediment.

 

Puja amunt


Tramitació
:

 

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

 • Telefònicament: Podeu dirigir-vos a:
  - Secretaria d´Alcaldia per a demanar hora per un càrrec electe. Telèfon: 972720100. Extensió 1
  - Departament d´Urbanisme per a demanar hora per un tècnic municipal. Telèfon: 972720100. Extensió 3
 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

Observacions:

 

Si tramiteu electrònicament podeu aportar còpia dels documents en format pdf, sens perjudici del dret de l'Administració a requerir l'acreditació dels documents originals si ho creu convenient.

Si tramiteu electrònicament i, per qualsevol motiu no es pogués fer el tràmit, l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea