fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Còpia compulsada de documents municipals

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet sol.licitar la signatura de la secretària o persona en qui delegui, la qual dóna compte que la fotocòpia és exacta al document original que forma part d´un expedient municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica. 

Quan?

En qualsevol moment.

Import:

Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 

Tramitació:

 

 • Telemàticament: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.
 • Presencialment:  Al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 Puja amunt


 

Observacions:

 

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea