fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Sol·licitud d´una bústia per a disseminats

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permetrà sol·licitar una bústia si teniu la vostra residència en un dels disseminats del municipi de Sant Joan de les Abadesses.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui la seva residència en un disseminat del municipi. 

Quan?

Durant tot l'any.

Temps de tramitació:

El termini per a l'atorgament de la bústica  és de com a màxim un mes a comptar des de la recepció de la sol.licitud corresponent.

El silenci administratiu és positiu.

Import:

Gratuït

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat "Tramitació".

 

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

 •  No hi ha lleis associades a aquest tràmit.

 

Puja amunt


Tramitació
:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt