fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència de gual i contragual

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per a l'aprofitament intensiu de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles, modificant o rebaixant la vorera per facilitar l'accés a locals de guarda de vehicles ja sigui amb prohibició d'aparcament o no.

Només es concedirà el gual si existeix un accés possible i situat al davant de la façana del local de guarda de vehicles i si el local es destina exclusivament a la guarda de vehicles.

Qui ho pot demanar?
Persona propietària de l'immoble i el titular del local que es destinarà a la guarda de vehicles.
Quan?

En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar l'ocupació pública per aparcar el vehicle.

Termini de resolució:

La resolució s'ha de notificar en el termini de 2 mesos a comptar des de la presentació de la sol.licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

Documentació necessària:

 

 • Sol.licitud. Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat "Tramitació".
 • Adjunteu-hi la documentació que considereu convenient.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


Tramitació
:

 

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.
 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:                                                                                                                                                                                                                                                                    AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea