fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Sol·licitud d´autorització d´alta o baixa de parada al mercat ambulant

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir  l´autorització per posar una parada de venda al mercat ambulant dels diumenges o bé sol.licitar la baixa d´una parada que ja està autoritzada.

Qui ho pot demanar?
         Qualsevol persona física o jurídica que vulgui instal.lar una parada en el mercat ambulant dels diumenges o bé qualsevol persona que vulgui sol.licitar la baixa d´una parada que té autoritzada.
Quan?

En qualsevol moment.

Import:

          L´import serà el que determini l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

 
Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

 • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
 • Documentació que considereu convenient.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

Puja amunt


Tramitació
:

 • Presencialment:  Al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt