fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Devolució de la fiança per obres

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució d'una aval o fiança dipositada en la tramitació d'una llicència d'obres

Qui ho pot demanar?
La persona física o jurídica que va dipositar l´aval o fiança.
Quan?

Una vegada finalitzada l'obra.

Import:

Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

La notificació de la resolució es farà en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

  • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
  • Certificat de final d'obra.
  • Certificat del gestor de residus que faci referència a la quantitat i tipus de residus lliurats, si escau.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació:

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea