fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Modificacions en el registre d'una entitat

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmits permet sol.licitar canvis en el registre d´una entitat o associació ja inscrita en el Registre Municipal d'Entitats.


Qui ho pot demanar?
 Qualsevol entitat o associació de Sant Joan de les Abadesses o de fora de Sant Joan de les Abadesses però que tingui seu o delegació al municipi.
Quan ?

En qualsevol moment.

Import: 

 Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

 Immediat.

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

  • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ. 

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

  •  No hi ha lleis associades a aquest procediment.

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt