fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Denúncia de disciplina urbanística

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

  


 

Dades generals:

 

Descripció

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant a la ciutat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Quan?

Durant tot l'any.

Temps de tramitació:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Preu:

        Gratuït

Puja amunt


 

Documentació necessària:

No cal aportar documentació.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

   
   

 

Puja amunt


Tramitació:

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

En cas de no poder fer el tràmit per qualsevol motiu (dades incorrectes, situacions que afectin la normativa de menors del Padró d'Habitants, situacions padronals que impedeixin la realització del tràmit) l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

Puja amunt