fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Inscripció al Registre Municipal d´Unions Civils o de parelles de fet

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar a inscripció com a parella de fet al Registre Municipal d´Unions Civils o parelles de fet.

Qui ho pot demanar?
          Les parelles residents a Sant Joan de les Abadesss i empadronades al mateix domicili.
Quan?

Durant tot l'any.

Temps de tramitació:

El justificant es lliura en el moment de la sol·licitud.

Import:

Gratuït.

 

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud signada pels dos membres de la unió matrimonial, indicant en ella les dades d´interès que volen fer constar. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • Fotocòpia DNI dels dos membres de la parella.
 • Certificats d´empadronament.
 • Certificat o fe d´estat, per acreditar l´estat civil.
 • Declaració jurada responsable de cadascun dels dos sol·licitants conforme no esteu inscrits a cap altre Registre Municipal d´unions civils.
 • Fotocòpia de l'escriptura de propietat o  del contracte de lloguer de l'habitatge en comú.
 • Si una de les dues persones que constituiran la unió civil és menor d´edat, caldrà una acreditació de l´emancipació.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

 • Llei 10/1998, de 15 de juliol, d´unions estables de parelles.

 

Puja amunt


Tramitació:

 

 • Presencialment: Al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

 

 

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt