fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Certificat de disciplina urbanística

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
         Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat de disciplina urbanística d'un immoble.

Qui ho pot demanar?
        Qualsevol persona física o jurídica.
Quan?

En qualsevol moment.

Import: 

          El que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Termini de tramitació:

          El certificat es lliurarà en el termini màxim d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

  • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
  • Documentació que considereu convenient.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

Puja amunt


Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt