fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Alta Impost de vehicles de tracció mecànica

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet donar d´alta un vehicle a l´Impost de vehicles de tracció mecànica. És l´alta de l´Impost de vehicles per primera adquisició.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

 

Quan ?

Tot l´any.

Import: 

Cal satisfer l´autoliquidació, de conformitat amb el que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

 

Termini de tramitació:
Immediat.

 


 Puja amunt


 

 Documentació necessària:

  • NIF del titular del vehicle.
  • Si qui presenta la documentació és un representant legal, el document acreditatiu d´aquesta representació.
  • Si qui presenta la documentació és un tercer, l´autorització degudament firmada del titular del rebut.
  • Fitxa tècnica del vehicle.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

text-align: justify;">Puja amunt


 

 Observacions:

 El període impositiu del primer any serà el dels trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l´adquisició del vehicle.

Puja amunt