fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Inscripció al Registre d'animals de companyia

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmits permet sol.licitar la inscripció d’un animal de companyia (gos, gat o fura) en el Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per part del seu propietari/a o posseïdor/a.


Qui ho pot demanar?
 Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que resideixin en el municipi de Sant Joan de les Abadesses.
Quan ?

En el termini de 3 mesos posterior al naixement o a l'adquisició de l'animal.

Import: 

 L´establert a l'Ordenança fiscal de la taxa pel servei de control sanitari i registre censal d'animals de companyia

 

 

Termini de tramitació:

 Immediat.

 

Efectes del silenci administratiu:

 El silenci administratiu serà positiu (l'animal quedarà censat).

 

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

  • Imprès de sol·licitud. Podeu descarregar-lo a l'apartat TRAMITACIÓ.
  • DNI del propietari o posseïdor.
  • Carnet de salut de l’animal.

 

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt