TwitterFacebookYoutubeRSS
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-0.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-10.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-11.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-12.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-13.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-2.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-3.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-4.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-5.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-6.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-7.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-8.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21-9.jpg
ConsistoriJuvenil-Sant-Joan-20-21.jpg
previous arrow
next arrow

Què és el Consistori Juvenil?

El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses és un òrgan de participació de l'alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la vila. El Consistori Juvenil té com a finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica, fent sentir la seva veu i perquè coneguin el funcionament de l'Ajuntament.


Composició legislatura 2020-2021

Passa el ratolí sobre de cada membre

 • Oriol_Camprubí_AlcaldeOriol_Camprubí_Alcalde
 • Natàlia_MoyaNatàlia_Moya
 • Pau_PovedaPau_Poveda
 • Flora_CaparrósFlora_Caparrós
 • Laura_BriceñoLaura_Briceño
 • Bruna_TusetBruna_Tuset
 • Èric_FajulaÈric_Fajula
 • Abdalaziz_BenaissatiAbdalaziz_Benaissati
 • Doaa_AmouriDoaa_Amouri
 • Pau_GualdaPau_Gualda
 • Kate_RobreñoKate_Robreño

El Ple del Consistori Juvenil

El Ple del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses està compost dels següents membres:

 • Alcalde/essa del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: l’alumne de 1r d’ESO que sigui escollit president/a o la persona en qui delegui per ocupar el seu lloc.
 • Regidors/ores del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
 • L’Alcalde/essa i/o regidor/a d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o la persona en qui deleguin per ocupar el seu lloc.
 • Secretari/ària: el/la tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ocuparà el càrrec de secretari o secretària, amb veu però sense vot, per donar compte de tots els debats i acords que s’adoptin durant la sessió.

Actes