TwitterFacebookYoutubeRSS

 

L´alcalde de la Corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 40 hores setmanals i unes retribucions de 26.938,80 euros bruts anuals. 
 
Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial tenen un règim d´indemnitzacions en concepte d´assistència per la concurrència efectiva a la sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació dels qual formin part:
 
  • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple ordinari: 49,38 euros
  • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple extraordinari: 24,69 euros
  • Per assistència al Ple ordinari: 98,77 euros
  • Per assistència al Ple extraordinari. 49,38 euros
  • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 24,69 euros
  • Per assistència a la Comissió de Seguiment del Govern: 79,00 euros.