TwitterFacebookYoutubeRSS

En aquesta pàgina trobareu els enllaços a les valoracions i la memòria del procés participatiu de L’Horta de Sant Joan de les Abadesses, que es va fer entre el novembre de 2019 i l’octubre de 2020. L’Ajuntament va decidir engegar aquesta iniciativa per recollir informació de primera mà i copsar les inquietuds de propietaris i hortolans davant la voluntat d’aprovar unes ordenances municipals que regulin l’ús d’espais públics i privats al voltant del riu, si bé podrien ampliar-se a altres zones de cultiu del poble.

Durant el mes de novembre de 2019 es varen dur a terme les primeres trobades amb propietaris i hortolans per poder definir les estratègies del programa i redactar les propostes que es valorarien en el procés participatiu. Un cop una comissió tècnica va definir els temes i les preguntes que es voldrien traslladar a la ciutadania,  es va fer la recollida d’opinions, entre els mesos de setembre i octubre de 2020.

D’una banda, es varen fer diverses sessions de treball amb les persones propietàries i hortolans i hortolanes per separat, també tenint en compte la zona on treballen o tenen la terra en propietat. Es tractava de jornades on es parlava en profunditat sobre aspectes directes de l’horta, com les espècies cultivables, els elements que hi ha, la tinença d’animals, els materials usats… La participació va ser satisfactòria, però més baixa de l’esperada, tenint en compte l’interès generat en les primeres trobades del novembre de 2019. La valoració, però, és difícil de fer, tenint en compte que tot i que es varen complir totes les mesures de seguretat, les reunions es varen haver de fer durant la pandèmia per la Covid-19 i això podia haver reduït el nombre d’assistents, i també per la dificultat de trobar horaris convenients per a tothom.

D’altra banda, també es va oferir la possibilitat de participar en una altra enquesta més genèrica i en línia a tota la població, així com aquelles persones que tenen una relació amb la nostra vila. També es va fer una sessió especial per a l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut-Escola Mestre Andreu, que varen visitar la zona a debat i varen donar la seva opinió a través de l’enquesta. En aquest sentit, la participació total va ser de 158 enquestes en la modalitat en línia, i de 24 enquestes fetes a una de les parades que es va posar durant el mercat setmanal.

Els documents que han de ser consultables del procés de participació són: 

        


Fase de retorn i nova normativa

Ara aviat, amb el resultat de tota la informació i dades recollides, s’ha pogut fer la valoració i s’inicia la fase de retorn per poder explicar-ne els resultats a la població. S’ha plantejat en els mateixos àmbits pels quals s’ha permès la participació: sessions presencials amb propietaris i hortolans, a través de la web i els mitjans de comunicació, i també amb una sessió educativa de retorn amb l’alumnat de l’Institut-Escola Mestre Andreu.

Paral·lelament, la voluntat del consistori és arranjar les destrosses ocasionades pels últims temporals i estudiar diferents estratègies de rec, aprovar una normativa basada en aquest procés i que reguli l’ús dels horts i dels espais que conformen L’Horta, i confeccionar un projecte global que contempli la preservació de l’ús tradicional, l’adequació estètica de l’indret, la connexió ambiental amb l’entorn i la potenciació cultural i lúdica de L’Horta de Sant Joan de les Abadesses.