TwitterFacebookYoutubeRSS

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 i per consegüent, inhàbils:

• 6 de gener (Reis)
• 14 d'abril (Divendres Sant)
• 17 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d'agost (l'Assumpció)
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana)
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• 8 de desembre (la Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)

NOTA IMPORTANT: De les tretze festes esmentades a continuació n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Més informació:

DOGC númeor 7135 de data 06/06/2016
Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig

Seran festes locals any 2017, de conformitat amb l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 29/07/2016 i, per consegüent, inhàbils:

• 22 de maig
• 12 de setembre