TwitterFacebookYoutubeRSS
Imagen_009_2
 
Què és el centre de dia?

És un servei d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
En el cas concret de Sant Joan de les Abadesses, es presta com a servei integrat en els espais de la Residència, per tant suposa gaudir dels avantatges que ofereix un servei residencial a la vegada que es mantenen íntegrament els vincles amb la família o la llar.

Objectius:

Facilitar un entorn compensador a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.
Mantenir l'acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar.
Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
 • Funcions:
  Acolliment i convivència.
  Manutenció.
  Assistència a la higiene personal.
  Atenció personal a les activitats de la vida diària.
  Readaptació funcional i social.
  Dinamització sociocultural.
  Suport familiar.
  Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.
 
 • Funcions opcionals:
  Perruqueria
  Bugaderia
  Podologia
  Transport
  Atenció en caps de setmana i festius, en cas de necessitat
Destinataris directes:

Persones grans de més de 65 anys que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.

Destinataris indirectes:

Familiars que atenen a una/es persona/es gran/s a casa i que els convé d'alliberar-se un dia o més d'un dia per setmana per a disposar de temps personal.

Horaris:

L'horari marc del Centre de Dia és de les 9.45 a les 18.00 hores de dilluns a divendres. L'usuari o la seva família podran triar si volen fer d'un a set dies d'atenció.
Cas que un usuari o la seva família necessitin unes hores d'atenció diferent de les estipulades en aquest horari marc, es parlarà individualment i es buscarà la solució més convenient per l'usuari, la família i la Fundació.

Desplaçament:

El preu del Centre de Dia no inclou el transport o desplaçament del domicili de l'usuari al centre i viceversa. Dins d'aquest horari, i de dilluns a divendres, la Fundació disposa de transpot adaptat. Fora d'aquest horari el desplaçament l'haurà de fer el familiar.