TwitterFacebookYoutubeRSS

jardi
És un servei d'estada limitada a la residència.

Objectius:

Cuidar les persones que necessitin el servei.

Funcions:

Les mateixes que s'ofereixen a la residència assistida.

Destinataris:

Persones que temporalment necessiten les atencions d'un servei residencial. Persones que surten d'un postoperatori. Familiars que cuiden una persona gran i necessiten un repòs emocional.
Personal:

El mateix de què es disposa per a la residència assistida.