TwitterFacebookYoutubeRSS

Imagen_057Definició: habitacio
Servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent. Servei d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.

Objectius:
Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
Afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d'autonomia
personal i social.

 • Funcions:
  Allotjament
  Manutenció
  Acolliment i convivència
  Atenció personal en les activitats de la vida diària
  Hàbits d'autonomia
  Dinamització sociocultural
  Bugaderia i repàs de la roba
  Higiene personal
  Suport social
  Atenció familiar encaminada a afavorir les relacions de la família de l'usuari i el seu entorn
  Garantir l'assistència sanitària

Destinataris:
Persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constant i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar.

Personal:
Disposem del personal tècnic i d'atenció directa suficient per donar resposta a les necessitats de les persones ateses.