TwitterFacebookYoutubeRSS

1.- Classificació del sòl urbà i urbanitzable.

01.01-serie1-

01.02-serie1-

2.- Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

02a.01-serie2-             02a.02-serie2-  

02b.01                           02b.02

02b.03                           02b.04

02b.05                           02b.06

02b.07                           02b.08

02b.09                           02b.10

02b.11                           02b.12

02b.13                           02b.14

02b.15                           02b.16

02b.17                           02b.18 

3.- Alineacions i rasants del sòl urbà i urbanitzable.

03.01-rasants-nucli  

03.02-rasants-calgat

4.- Catàleg de béns protegits. Sòl urbà i urbanitzable.

04.01-b.protegits.nucli

04.02-b.protegits.calgat

5.- Sòl no urbanitzable.

05.01                           05.01-conjunt-oest-no-urbanitzable

05.02                           05.02-conjunt-est-no-urbanitzable

05.03                           05.04

05.05                           05.06

05.07                           05.08 

05.09                          05.10 

05.11                          

6.- Serveis.

06A.01-serveis-nucli-aigua                                       06A.02-serveis-calgat-aigua

06B.01-serveis-nucli-clavegueram                          06B.02-serveis-calgat-clavegueram

06C.01-serveis-nucli-elèctrica                                  06C.02-serveis-calgat-elèctrica

06D.01-serveis-nucli-gas                                          06D.01-serveis-calgat-gas 

06E.01-serveis-nucli-telefònica

7.- Estructura general.

07.01                           07.02 

07.03                           07.04   

07.05                           07.06  

07.07                           07.08   

07.09                           07.10 

07.11