TwitterFacebookYoutubeRSS

Any: 2010

Títol: Rehabilitació de la Colònia Espona

Pressupost: 1.760.733,87€

Colnia_EsponaDescripció:

Projecte de rehabilitació de l’edifici d’habitatges conegut com a Colònia Espona per tal d’ubicar-hi 25 habitatges dotacionals. L'edifici és propietat de la Fundació Emma.

A l'antiga Colònia Espona està previst construir-hi dues tipologies bàsiques d'habitatges dotacionals; la primera pensada per un programa destinat a un o dos ocupants, amb una habitació doble; i la segona pensada per una programa familiar, amb dues habitacions dobles. En el primer cas, es preveu que la superfície útil sigui inferior als 45 m2 i en el segon que sigui inferior als 70 m2. Es té en compte també, que alguns dels primers habitatges estiguin parcialment adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Situació i actuació:

L'àmbit sobre el qual s'actua és l'edificació coneguda com a Colònia Espona i el seu pati interior. Es troba situat en l'illa de cases delimitada pels carrers Joan Maragall, Ramon d'Urg, la plaça Pompeu Fabra i la carretera de Camprodon, en el municipi de Sant Joan de les Abadesses en el Ripollès.

La intervenció proposada és la rehabilitació de l'edificació residencial per transformar la distribució interior per tal d'ubicar-hi 25 habitatges dotacionals de règim de lloguer. Aquest canvi en la distribució comporta

l'enderroc dels habitatges actuals, una nova redistribució d'espais, l'adaptació de l'edifici a la normativa vigent i la restauració de les façanes i coberta originals.

El programa residencial pretén generar el màxim nombre possible d'habitatges dotacionals de diferents tipologies, agrupats a l'entorn d'un conjunt d'espais comuns de servei i d'accés. En la seva concreció s'han valorat els criteris d'agrupació, d'orientació i, l'adaptabilitat a persones amb

mobilitat reduïda de les diferents tipologies d'habitatges.

S'ha donat especial importància als recorreguts interiors, racionalitzant-los i reduint-ne els accessos verticals.

Finalment es preveu que el conjunt de l'edifici es regeixi per criteris d'estalvi energètic.

"wrtranslator-translate" style="left: -24px; top: 33px;">Tradueix