TwitterFacebookYoutubeRSS

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat la renovació del sistema de sanejament municipal al carrer Taga. Aquesta actuació respon a la necessitat urgent d'abordar els problemes de filtracions d'aigua que afecten diversos immobles de la zona, especialment aquells situats al marge del carrer i per sota de la rasant.

Des de l'agost del 2023, quan s'han registrat repetits episodis de precipitacions han provocat inundacions en els immobles del carrer Taga. Aquestes incidències han posat de manifest les deficiències en l'estat actual del col·lector de sanejament, amb pèrdues significatives que contribueixen a les filtracions, que en algun cas han afectat quadres elèctrics.

En resposta a aquesta situació, l'equip tècnic municipal va determinar la necessitat d'implementar una solució integral, que inclourà la substitució de la claveguera existent i la connexió de totes les escomeses. A més, es preveu la instal·lació de dues reixes transversals al llarg del carrer per a una millor captació i gestió de les aigües pluvials. També s’aprofitarà l’actuació per canviar un tram de la canonada d’abastament d’aigua i millorar la xarxa en aquest punt.

L'Ajuntament vol destacar la importància d'aquesta obra per a la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen aquests habitatges, i per garantir la seguretat i salubritat en l'entorn urbà. Aquesta iniciativa forma part del compromís continuat de l'administració per millorar la infraestructura i serveis de la vila.

Les obres varen començar dilluns passat i s’espera que es desenvolupin amb la menor molèstia possible per al veïnat. L’actuació tindrà un cost de 34.406,57 € i s’espera que estigui acabada abans que s’acabi el febrer.

202401 obres taga

Arranjament de les escales del carrer Ferrocarril

Un cop s’acabi la intervenció del col·lector, també s’iniciarà la restitució de les escales que connecten el carrer del Taga i la carretera de l’Estació, amb el carrer Ferrocarril. Tindrà un cost de 29.900 €