TwitterFacebookYoutubeRSS

Davant l'augment de temperatures i els períodes de sequera més prolongats a conseqüència de l'emergència climàtica, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat un pla proactiu: el Projecte Executiu d'Obertura i Manteniment de les Franges Perimetrals de Prevenció d'Incendis, finançat per la Diputació de Girona, aprovat l’estiu de 2023.

 

PROJECTE PINU

PLÀNOLS DELS TRACTAMENTS

PLÀNOLS DE L'ESTAT ACTUAL


Aquesta iniciativa busca adaptar-se als nous reptes climàtics, especialment en una regió com el Ripollès, on aquestes situacions eren fins ara poc comunes. L'objectiu és clar: garantir la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures davant possibles incendis forestals. Això implica la creació i manteniment de franges perimetrals, així com la gestió de parcel·les interiors i zones verdes.

Això es tradueix en la creació d’una franja de 25 metres lliure de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida i podada, en zones urbanes o urbanitzacions que limiten amb zones forestals o de vegetació, siguin terrenys públics o privats. A més del treball inicial per crear la franja, caldrà fer-ne un manteniment regular anual o bianual.

La creació d’aquesta àrea fins ara no havia estat necessària o prioritària perquè la nostra comarca no havia entrat en els mapes de risc d’incendi, i és d'obligat compliment per la Llei 5/2003 de 22 d’abril de la Generalitat. L'Ajuntament ha enviat una carta informativa sobre aquest nou servei municipal, ja sigui als afectats directament per la franja, com als subjectes passius (aquelles propietats que queden protegides per la franja).

De la mateixa manera, també s'ha informat els disseminats de l'obligatorietat de crear i mantenir una franja de protecció als seus terrenys.