TwitterFacebookYoutubeRSS

Títol del projecte:

PATRIMC@T: DISPOSITIU TERRITORIAL TRANSFRONTERER D'INTERPRETACIÓ DE L'ARQUITECTURA I DEL PATRIMONI EN LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER.

Nom del cap de files:

Groupement Européen de Coopération Territorial Paysd'Art et d'Histoire

Eix prioritari:

Promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos naturals.

Prioritat d'inversió:

Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Objetiu específic:

Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament.

Resum del projecte:

El País d'Art i Història (PAH de les valls catalanes del Tech i del Ter és des de 2015 una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), entitat amb personalitat jurídica pròpia. 5 anys després d'obtenir el segell del Ministeri de Cultura francès i gràcies a la professionalització dels agents de gestió i animació territorial del patrimoni, el PAH està en condicions de participar en un programa de desenvolupament d'actuacions per l'assoliment de la missió d'un "País d'Art i Història". Patrimc@t és, doncs, la materialització de l'etiqueta PAH en el territori.

Així doncs, el projecte té com a principal objectiu:

  • Crear una xarxa de localitzacions del patrimoni i unes rutes d'interpretació del mateix per als locals, els visitants i el públic jove.
  • Contribuir al desenvolupament econòmic d'una zona rural mitjançant la creació d'una oferta professional comuna durant tot l'any.
  • Reforçar els agents professionals de la cultura i el turisme mitjançant el desenvolupament de noves activitats i l'accés als recursos professionals,

La etiqueta del PAH adquireix doncs una nova dimensió amb una eina de gestió transfronterera (AECT) i el projecte Patrimc@t (execució operativa).

Així doncs, el País d'Art i Història pretén:

  • Ser un laboratori per a l'aplicació i adaptació dels dispositius nacionals a escala transfronterera
  • Obrir un nou marc metodològic per a la gestió i la millora del patrimoni comú.

Socis del projecte

Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter - GECT
Occitanie / Catalunya

Commune Arles-sur-Tech
Occitanie

Ajuntament de Camprodon
Catalunya

Commune Le Boulou
Occitanie

Commune Maureillas- Las-Illas
Occitanie

Ajuntament de Molló
Catalunya

Commune Prats-de-Mollo-La-Preste
Occitanie

Commune Reynés
Occitanie

Commune Saint-Laurent de- Cerdans
Occitanie

Ajuntament de Sant Pau de Segúries
Catalunya

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Catalunya

Commune Serralongue
Occitanie

Ajuntament de de Setcases
Catalunya

Ajuntament de Vilallonga de Ter
Catalunya

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
Catalunya

Actuacions proposades a Sant Joan de les Abadesses

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses s'embarca en diverses actuacions de rehabilitació i arranjament del seu cas antic permetent la valorització dels indrets patrimonials i facilitant l'accessibilitat:

  • Reparació del paviment exterior al voltant del Monestir.

pavimentacio POCTEFA

  • Arranjament dels gardins als peus de la Torre de la Puda (antigues fortificacions).

jardins-puda POCTEFA

  • Construcció d'una àrea d'aparcament i accés "Cinc Fonts".
  • Pavimentació i arranjament per a vianants del carrer Berenguer Arnau i Sant Pol.

sant-pol POCTEFA

  • Creació d'una senyalització patrimonial del centre antic de Sant Joan de les Abadesses.

senyalitzacio

 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).