TwitterFacebookYoutubeRSS

Any: 2010

Títol: PROJECTE DEL “PARC DE LA MURALLA” A SANT JOAN DE LES ABADESSES

Pressupost:  259.651,18€

Descripció:

El projecte ha consistit en la urbanització de tot l'espai lliure i la posterior rehabilitació de les façanes dels edificis circumdants.  Es tracta d'un espai, format bàsicament per dues plataformes horitzontals. Atenent a aquestes característiques, la actuació permetrà l'aparcament ocasional a l'aire lliure per els veïns. Aquesta utilitat es situa a la zona propera a l'edifici de construcció més recent que ja té el condicionant de l'accés a les planta baixa de l'edifici. Aquesta plataforma és a nivell del carrer Corriols i per la naturalesa dels usos, es considera oportú resoldre-la amb predomini de paviment dur que, no obstant, es fa compatible amb una renglera d'arbres caducifolis que, amb la seva distribució, defineixen la geometria i l'especejament de la pavimentació. És sota aquest arbrat on es preveu la possibilitat d'aparcament
de cotxes.

Una segona zona, de forma allargada, va paral·lela al pany de muralla medieval que l'hi fa de límit pel costat de ponent. Aquesta zona és tractada
com un espai més de passeig i lloc de descans enjardinat on, per consegüent, hi ha un predomini de pavimentació tova; sauló, gespa i vegetació formada per arbres caducifolis i arbusts de fulla persistent. Per la seva situació elevada respecte al carrer Torre del Saltant, forma un mirador obert a les vistes sobre l'Arçamala i la vall del Ter. Aquest mirador s'accentua com a tal, amb una protecció on s'alternen trams amb ampit de paret opaca i baranes de barrots metàl·lics, combinats amb seients. Es completa l'obra amb unes pèrgoles de fusta en coincidència amb alguns dels trams de barana metàl·lica que ofereixen les vistes més obertes. Sota aquestes pèrgoles s'hi col·loquen uns bancs de suports metàl·lics i llates de fusta fixats a les parets de les jardineres elevades. Aquestes jardineres son de formigó vist i, pel costat de Ponent, queden revestides de pedra com a continuació de la muralla antiga. La plantació de les jardineres és formada per vegetació arbustiva i plantes enfiladisses que puguin cobrir les pèrgoles i fer ombra als bancs de sota.


Adossada a la paret que separa les dues plataformes hi ha una bassa amb plantes aquàtiques. Aquesta bassa és alimentada per un sortidor revestit de pedra tosca que provoca un degoteig constant damunt la làmina d'aigua. Als extrems de la bassa hi ha un broc d'aigua potable. A cada banda d'aquest llac s'hi planta un arbre de fulla persistent.


L'enllumenat públic consta de tres tipologies: uns fanals de paret situats a les façanes del perímetre de l'espai, dos fanals de doble lluminària ancorats al mur de planxa que separa els dos nivells del parc i la resta de l'espai és il·luminat per fanals distribuïts entre els arbres. Altres elements de mobiliari urbà com bancs, fanals d'enllumenat públic i papereres, completen el conjunt.


La diferència de cota entre les dues zones es salva amb un mur de formigó vist en la part central, que és continuat a cada costat per una barana de planxa d'acer Corten que gira 90 graus en els seus extrems. La comunicació entre els dos nivells es fa amb una rampa situada a l'extrem Nord i dues escales de sis graons cada una. Les superfícies son de 369 m2, la superior i, 763 m2, la zona inferior.