TwitterFacebookYoutubeRSS

La Comissió infomrativa prèvia al ple és un òrgan de govern integrat pels membres següents:

  • Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde que la Presideix.
  • Sr. Albert Ramoneda Ricart, primer tinent alcalde.
  • Sra. Ma Rosa Fraxanet Sala, segona tinent alcalde.
  • Sr. Joan Alomar Costa, tercer tinent alcalde.

La Comissió Informativa prèvia al Ple celebra sessió el dijous anterior al dijous que tingui lloc la celebració de la sessió ordinària del Plenari Municipal, a les 20:00 hores, a la sala de Juntes de Govern Local de l'Ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el dijous següent, a la mateixa hora. En aquest cas el la sessió Plenària es celebrarà el dijous següent al de la celebració de la Comissió Informativa prèvia al Ple.