TwitterFacebookYoutubeRSS

El vicepresident Jordi Puigneró, com a president de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, i l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, han signat avui dos convenis de col·laboració entre l’INCASÒL, propietari de la finca, i l’Ajuntament per a l’adequació de la nau on s’ubicarà el futur Museu i centre d’interpretació de la Colònia Llaudet, vinculat al projecte PECT (Projecte Especialització i competitivitat territorial).

Les obres consistiran en la rehabilitació d’una nau que formava part de l’antiga “Fàbrica de hilados y colónia industrial de Hilaturas Llaudet S.A” i la creació d’una zona d’aparcament en la coberta de l’edifici. Ambdues obres seran executades per l’Ajuntament, es basen en un projecte de l’arquitecta Anna Verdaguer i tindran un cost d’uns 800.000 euros, aportats per ambdues administracions. 

La rehabilitació de la Fàbrica

El primer conveni estableix la col·laboració econòmica i de gestió per a l’execució de les obres del projecte de recuperació del patrimoni cultural i industrial de la Colònia Llaudet. Aquestes tindran un cost total de 517.185,10 euros més IVA dels quals 457.277,55 euros seran aportats per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses mitjançant un cofinançament provinent per una banda del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) per la Reactivació del patrimoni industrial a Sant Joan de les Abadesses” i, per l’altra, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, en el marc de la subvenció per a l'execució d'obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural. L’import restant serà aportat per l’INCASÒL.

El projecte preveu la rehabilitació de la nau principal, de planta baixa i planta soterrani, i un cobert annex. Les obres a realitzar volen potenciar l’arquitectura de la nau formada per una retícula d’arcs, per destinar-la a museu amb un apartat d’espai de coworking, emprenedors i creatius, sala de reunions…

Aparcament dissuasiu

En la coberta de l’edifici del museu s’ubicarà un aparcament dissuasiu per a permetre la pacificació de la mobilitat al nucli urbà. El segon conveni signat estableix que aquestes obres seran executades per l’Ajuntament i tindran un cost de 260.000 euros més IVA que seran aportats a parts iguals per l’Ajuntament i l’INCASÒL.

Aquestes consistiran en la consolidació de tot l’edifici amb un reforç estructural de la planta soterrani on s’emplaçarà el futur museu i que seran el suport de l’aparcament. També en la impermeabilització de la coberta plana que serà el paviment de l’aparcament. Complementàriament es dotarà d’equips de recàrrega per a vehicles elèctrics, sistema de videovigilància i un punt d’informació municipal, que interactuarà amb la resta de la xarxa d’aparcaments dissuasius.

La Colònia

La Colònia Llaudet és una antiga colònia tèxtil, al peu del riu Ter, inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya com a Bé Cultural d’Interès Local. El conjunt està format per tres grups d'edificis alineats, de planta baixa i tres pisos, amb cobertes a dos vessants. A més de la fàbrica i de la casa del director, disposa de dos conjunts de blocs d'habitatges dels treballadors, de l'església i d’altres serveis com una cooperativa de consum, cafè teatre/sala de ball, entre altres.

La Colònia Llaudet té un total de 6,5 hectàrees i, amb els terrenys adjacents, conformen un conjunt de 13 hectàrees amb 44.000 m² de sostre repartits en dotze parcel·les. Actualment, hi ha instal·lades dues empreses (Artesania Pirineu i Proterme) i continua creixent la demanda per adquirir sòl. En els darrers anys, l’INCASÒL ha executat les obres d'urbanització del polígon que ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros. S’ha construït una rotonda, els vials de les diferents parcel·les i s'hi han instal·lat els serveis bàsics.

La Colònia Llaudet és pel municipi de Sant Joan de les Abadesses un motor de generació de riquesa i la seva promoció es considera cabdal, tant a efectes d’atracció d’empreses com pel seu atractiu cultural. El projecte del Museu permetrà un patrimoni arquitectònic degradat, mantenir-lo i potenciar-lo per promoure l’activitat a la zona.

202109 PUIGNERO WEBEl vicepresident en la seva visita a Proterme

202109 PUIGNERO WEB 2Puigneró i els alcaldes de Sant Joan i Ripoll, amb el propietari d'Artesania Pirineu