TwitterFacebookYoutubeRSS

Què és el Consistori Juvenil?

El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses és un òrgan de participació de l'alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la vila. El Consistori Juvenil té com a finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica, fent sentir la seva veu i perquè coneguin el funcionament de l'Ajuntament.


El Ple del Consistori Juvenil

El Ple del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses està compost dels següents membres:

  • Alcalde/essa del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: l’alumne de 1r d’ESO que sigui elegit president/a o la persona en qui delegui per ocupar el seu lloc.

  • Regidors/ores del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.

  • L’Alcalde/essa i/o regidor/a d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o la persona en qui deleguin per ocupar el seu lloc.

  • Secretari/ària: el/la tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ocuparà el càrrec de secretari o secretària, amb veu, però sense vot, per donar compte de tots els debats i acords que s’adoptin durant la sessió.

Composició legislatura actual

202312 CONSISTORI JUVENIL

El consistori Juvenil està format per:

Laura Carles (alcaldessa)

Adriana Adam

Blanca Bosoms

Toni Carrillo

Mannar El Mrabet

Guiu Garcia

Ian Gualda

Mariona Cortés

Neus Masdeu

Cèlia Roqué

Queralt Vila 


Composició en legislatures anteriors


Actes plenaris anteriors