fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS
 • FUNDACIO EMMA VERMUT 2021
 • fundacio emma 1 2021
 • fundacio emma 2 2021
 • fundacio emma 3 2021
 • fundacio emma 4 2021
 • Sortida vermut

 • A la Fundació Emma,
  les persones són el més important

 • Activitats
  per sentir-se millor que a casa

 • Instal·lacions idònies
  i amb tots els serveis per a la gent gran

 • Al centre de Sant Joan de les Abadesses

Serveis que oferim

La Fundació Emma promou i gestiona recursos adreçats a les persones grans. Ofereix serveis residencials, de centre de dia i menjador social a les persones grans amb algun tipus de dependència. Actualment compta amb 59 places residencials, de les quals 24 són col·laboradores i 16 places de centre de dia, totes elles amb contracte de col·laboració amb la Generalitat. 

Per a fer front a la diversitat de serveis, comptem amb un ampli ventall de professionals provinents de diferents disciplines: infermeria, treball social, fisioteràpia, animació, teràpia ocupacional, psicologia i gerocultores; d'altra banda compten amb personal provinent dels serveis generals: administrativa, cuina, neteja, bugaderia...; també comptem amb altres professionals per serveis complementaris: podologia, perruqueria, manteniment...; per últim comptem amb el valor afegit del voluntariat.

Serveis Residencials

Serveis Complementaris

Menjador social

 

tomates


 És un servei que proporciona àpats equilibrats i adaptats destinats a persones grans. L'elaboració correspon al servei de cuina de la residència. Els menús són supervisats per la responsable higienicosanitària. El servei s'adreça a persones amb un grau d'autonomia personal suficient com per desplaçar-se a l'hora dels àpats i retornar al domicili.

Objectius:
Assegurar una alimentació adequada, equilibrada i adaptada a les necessitats que presenti la persona.

Destinataris:
Persones amb necessitats socials i que necessiten ajuda per tenir una alimentació adient. Persones que viuen soles i que opten per fer, com a mínim, un àpat equilibrat i amb companyia. Persones que surten d'un postoperatori i estan impedides per fer-se el menjar. Altres situacions.

Personal:
El servei de menjador compta amb el personal propi de la residència. Està format pel servei de cuina, encarregat d'elaborar els àpats; les gerocultores, encarregades de servir el menjar i ajudar a aquelles persones més assistides; la responsable higienicosanitària, encarregada de supervisar els àpats; la treballadora social, encarregada de fer l'acolliment inicial i tramitar el contracte; personal administratiu, encarregat de gestionar la documentació necessària.

Estada temporal

jardi
És un servei d'estada limitada a la residència.

Objectius:

Cuidar les persones que necessitin el servei.

Funcions:

Les mateixes que s'ofereixen a la residència assistida.

Destinataris:

Persones que temporalment necessiten les atencions d'un servei residencial. Persones que surten d'un postoperatori. Familiars que cuiden una persona gran i necessiten un repòs emocional.
Personal:

El mateix de què es disposa per a la residència assistida.

Préstec de material


material
És un servei que s'ofereix a totes aquelles persones que, vivint al seu domicili, en un moment determinat necessiten algun tipus de material tècnic, ja sigui cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.. El material es presta per a un temps màxim de 3 mesos, prorrogables.

Centre de dia

Imagen_009_2
 
Què és el centre de dia?

És un servei d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
En el cas concret de Sant Joan de les Abadesses, es presta com a servei integrat en els espais de la Residència, per tant suposa gaudir dels avantatges que ofereix un servei residencial a la vegada que es mantenen íntegrament els vincles amb la família o la llar.

Objectius:

Facilitar un entorn compensador a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.
Mantenir l'acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar.
Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
 • Funcions:
  Acolliment i convivència.
  Manutenció.
  Assistència a la higiene personal.
  Atenció personal a les activitats de la vida diària.
  Readaptació funcional i social.
  Dinamització sociocultural.
  Suport familiar.
  Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.
 
 • Funcions opcionals:
  Perruqueria
  Bugaderia
  Podologia
  Transport
  Atenció en caps de setmana i festius, en cas de necessitat
Destinataris directes:

Persones grans de més de 65 anys que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.

Destinataris indirectes:

Familiars que atenen a una/es persona/es gran/s a casa i que els convé d'alliberar-se un dia o més d'un dia per setmana per a disposar de temps personal.

Horaris:

L'horari marc del Centre de Dia és de les 9.45 a les 18.00 hores de dilluns a divendres. L'usuari o la seva família podran triar si volen fer d'un a set dies d'atenció.
Cas que un usuari o la seva família necessitin unes hores d'atenció diferent de les estipulades en aquest horari marc, es parlarà individualment i es buscarà la solució més convenient per l'usuari, la família i la Fundació.

Desplaçament:

El preu del Centre de Dia no inclou el transport o desplaçament del domicili de l'usuari al centre i viceversa. Dins d'aquest horari, i de dilluns a divendres, la Fundació disposa de transpot adaptat. Fora d'aquest horari el desplaçament l'haurà de fer el familiar.

Residència Assistida

Imagen_057Definició: habitacio
Servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent. Servei d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.

Objectius:
Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
Afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d'autonomia
personal i social.

 • Funcions:
  Allotjament
  Manutenció
  Acolliment i convivència
  Atenció personal en les activitats de la vida diària
  Hàbits d'autonomia
  Dinamització sociocultural
  Bugaderia i repàs de la roba
  Higiene personal
  Suport social
  Atenció familiar encaminada a afavorir les relacions de la família de l'usuari i el seu entorn
  Garantir l'assistència sanitària

Destinataris:
Persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constant i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar.

Personal:
Disposem del personal tècnic i d'atenció directa suficient per donar resposta a les necessitats de les persones ateses.