El Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès ha inaugurat una nova Oficina Virtual Tributària (OVT), accessible a través del portal web ovt.cerdanyaripolles.cat. Aquest servei permet als ciutadans de Sant Joan de les Abadesses consultar i gestionar els seus impostos i tributs municipals de manera més eficient i còmoda.

Per accedir als serveis de l'Oficina Virtual Tributària, és imprescindible disposar d'un certificat digital o DNI electrònic. Entre les funcionalitats disponibles al web, es troben:

  • Pagar: Pagament d'impostos, matriculació de vehicles nous, obtenció de documents de pagament, domiciliació de rebuts, sol·licitud de fraccionament de pagaments en període executiu i voluntari.
  • Rebuts: Consulta del detall del rebut, parcel·les en rebuts de rústica, rebuts pendents i pagats, multes i sancions tributàries.
  • Béns: Consulta de béns i taxes.
  • Sol·licituds i seguiment: Consulta de la situació dels embargaments, sol·licituds presentades, expedients, presentacions, sol·licituds, recursos i documentació, requeriments i documentació.
  • Multes: Veure fotos de multes de trànsit i identificar el conductor.
  • Informació: Verificació de documents rebuts (CSV) i simulador de plusvàlues.

El pròxim 20 de juny de 2024, a les 19 hores, es durà a terme una xerrada informativa a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, on tècnics del Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès presentaran l'OVT i explicaran el seu funcionament. Aquesta sessió està destinada a la ciutadania interessada, amb l'objectiu de facilitar l'ús d'aquesta nova eina digital. La xerrada tindrà una durada aproximada de 45-60 minuts i inclourà una presentació pràctica dels tràmits que es poden realitzar a través de l'OVT.

Per a més informació i per accedir a l'Oficina Virtual Tributària, visiteu ovt.cerdanyaripolles.cat.