TwitterFacebookYoutubeRSS

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern integrat pels regidors nomenats per l´Alcalde.

Actualment formen la Junta de Govern Local els regidors següents:

  • Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde que la Presideix.
  • Sr. Albert Ramoneda Ricart, primer tinent alcalde
  • Sra. Ma Rosa Fraxanet Sala, segona tinent alcalde
  • Sr. Joan Alomar Costa, tercer tinent alcalde
  • Sr.Miquel Marcé Castillo, Regidor d'Educació, Biblioteca i Formació
  • Sra. Vanesa Pau Gimenéz, Regidora de Salut, Serveis Socials i Igualtat, diversitat i feminisme

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries a la Sala de Comissions de l'Ajuntament cada quinze dies, els dijous a les 19:00 hores. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora.