TwitterFacebookYoutubeRSS

1r període de cobrament: de l’1 de febrer al 2 d’abril (els domiciliats el 15 de març)

         • Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2023.
         • Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2023.
         • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2n període de cobrament: del 15 d’abril a l’1 de juliol.

         • Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre de 2024 (domiciliats el 16 de maig).
         • Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre de 2024 (domiciliats el 16 de maig).
         • Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals de 2024 (domiciliats el 16 de maig).
         • 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana i IBI rústica de 2024 (els rebuts NO DOMICILIATS)
         • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica,IBI urbana i IBI rústica de 2024 (domiciliats el 17 de juny).

3r període de cobrament: del 2 de setembre al 15 de novembre (els domiciliats el 16 d’octubre)

        • Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre de 2024.
        • Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre de 2024.
        • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana i IBI rústica de 2024.
        • Impost sobre activitats econòmiques, IAE de 2024.
        • Taxa del cementiri municipal de 2024.
        • Taxa d’ animals de companyia de 2024.
        • Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa de 2024.

Nota :

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat de seu electrònica de la web de l’ajuntament: santjoandelesabadesses.cat o bé el podreu passar a recollir a les oficines municipals a partir del 15 de gener de cada any.

modul-DDGI-suport-NNTT