TwitterFacebookYoutubeRSS

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ha creat aquesta secció a la seva web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions programades en els propers mesos, les contractacions en curs, les adjudicacions provisionals i les adjudicacions definitives.

Accés a la plataforma electrònica de contractació pública.

Anys 2009 i 2010.